Hlavní strana  •  Objektivismus  •  Ayn Randová  •  Fórum  •  Knihy  •  Hledat  •  Odkazy

Jiří Kinkor

e-mail kontakt : kin@pb.cz

Jiří Kinkor absolvoval v roce 1985 Vysokou školu ekonomickou v Praze. V letech 1990-91 studoval postgraduálně na Georgia Institute of Technology v Atlantě v USA. V letech 1991-97 pracoval jako poradce ministra financí (Václava Klause a Ivana Kočárníka). Externě přednášel na Vysoké škole ekonomické v Praze. V současné době pracuje jako finanční analytik v soukromé sféře. Publikoval v odborných časopisech Finance a úvěr, Politická ekonomie. Řada jeho článků vyšla v Lidových novinách, Mladé frontě dnes a časopise Ekonom. Je autorem knih Trh a Stát a Hayekova cesta do otroctví.

Jak mohou altruisté reformovat veřejné finance?

Odpověď kritikovi objektivistické epistemologie
Reakce na stať Jana Vorlíčka „Objektivistická teorie pojmů (kritické zhodnocení významu)“.

Odpověď Jiřího Kinkora kritikovi objektivistické etiky
Reakce na stať Davida Sojky „Scestí filozofické etiky - racionální egoismus“ publikované v časopise E-LOGOS

Proč poznávat objektivismus?

„Antimonopolní“ zákony jsou zlem

Chybné pojetí monopolu a jeho politicko-ekonomické důsledky
(Referát přednesený na II. výroční konferenci České společnosti ekonomické dne 23. 11. 2002)

Obětujte se, společnost musí pobízet!

Filozofická báze svobodného bankovnictví

Otroci v bílých pláštích

Zdravotnictví : nejsme zvířata, jsme lidé

Hanebná „solidarita“ a devastace zdravotnictví

Pragmatik bojuje s "kýčem" abstrakce

Poznámky z konference The Mont Pelerin Society

Mezinárodní měnový fond (IMF) a Světová banka (WB) - instituce mezinárodního sebeobětování

Teorie veřejné volby: selhává trh nebo filozofie?

Rozum a individualismus vs. skepticismus a kolektivismus

"Sociální politika" státu vs. individuální práva člověka

Rovnost šancí

Pojem „veřejné statky“ je neplatný

Aktuální komentáře :

Česká televize – dnes věc (bohužel) veřejná

Nechci být sčítancem

Příroda bez člověka?

Měřítkem morálky je člověk

Čína zaslouží izolaci, nikoli olympiádu

New York ještě nepadl

Přídavky pro státní děti

Je konzervatismus řešením?

Kniha není revolver

Stávka učitelů

Kam se ubíráme?


(c) Copyright 2000-2015 Lisarray Pty Ltd
Veškerá práva vyhrazena
Tento web používá redakční systém phpRS.