Hlavní strana  •  Objektivismus  •  Ayn Randová  •  Fórum  •  Knihy  •  Hledat  •  Odkazy

    Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 55 nalezených)    

|0-15|15-30|30-45|45-60|

Ctnost sobectví
(Jiří Kinkor, Filozofie, 19.11.2017)
Všimli jste si, že před měsícem vyšel český překlad další knihy Ayn Randové?
Proč inteligence a racionalita nejsou jedno a totéž
(Daniel Martínek, Filozofie, 10.11.2017)
Racionalita se neobejde bez racionálních, logicky/objektivně odvozených pojmů.
K ideálům multikulturalismu
(Daniel Martínek, Filozofie, 30.10.2017)
Obhajoba kulturní (etnické) pestrosti jako vyšší kvality, je proto donebevolající rasismus. Domnívám se, že toto je pravděpodobně jedna z nejnebezpečnějších živých rasistických myšlenek současného intelektuálního světa.
Proti hanobení nenávisti
(Daniel Martínek, Filozofie, 25.09.2016)
Dejme tomu, že hate speech paragraf č. 356 trestního zákona v našem právním řádu existuje, ale píše se rok 1936! V Německu právě v platnost vstoupily norimberské zákony a vy jste redaktorem pražského židovského rodinného časopisu.
Jak vypadá důsledný altruismus?
(Peter Schwartz, Filozofie, 09.10.2015)
"A nikdo by neměl mít dvě ledviny, pokud ostatní mají jen jednu.“
Imigrace jako zbraň proti západní kultuře
(Luboš Zálom, Filozofie, 02.08.2015)
Proto v první řadě, abychom snad mohli někde v dálce spatřit naději na vítězství západní civilizace nad nejhorším barbarstvím, jaké nyní tato planeta nese, tedy musíme odmítnout všechny hlasatele altruismu, kteří nás nabádají, že obětování vlastních hodnot je tím nejvyšším mravním imperativem.
K odsouzení islámu potřebujeme racionální etiku
(Luboš Zálom, Filozofie, 17.05.2015)
Jestliže máme skutečně konzistentně čelit islámskému barbarismu, musíme začít u naprosto jiné teorie morálky.
Elsworth Halík
(Alois Sečkár, Filozofie, 02.09.2014)
Namluv člověku, že nic neznamená. Vzbuď v něm pocit viny. Potlač jeho ctižádost a poctivost. … Hlásej nesobeckost.
Morálka a politika
(Jiří Kinkor, Filozofie, 07.04.2014)
Svoboda není primární. Nelze ji obhájit bez obhajoby rozumu a racionálního egoismu.
Proč konzervativci nehájí svobodu
(Luboš Zálom, Filozofie, 03.02.2014)
Konzervativci přeskupují své pozice a pokoušejí se zaujmout na pravici výraznou roli, u nás uprázdněnou po intelektuálním bankrotu ODS.
Moje cesta k objektivismu
(Jonáš Jenšovský, Filozofie, 16.11.2013)
Objektivismus je v podtitulu nazván filosofií pro život na zemi a přesně to je jeho účelem. Poskytnout racionální nástroj k řízení vlastního života.
Bill Gates a vy
(Daniel Martínek, Filozofie, 09.11.2013)
Altruistická morálka Billa Gatese je zároveň také morálním kodexem marxismu a komunismu.
Morální jednání ve stínu diktatury
(Luboš Zálom, Filozofie, 02.01.2013)
Chce-li tvůrce skutečně ukázat důležitost a velkolepost svobody a odsoudit diktaturu, potřebuje k tomu hlavní postavu, která bude naprostým protikladem altruistické morálky, jež je základem každé diktatury. Dokud však sami tvůrci budou vyznávat ideál altruismu, takového hrdiny se jen tak nedočkáme.
Ty jsi to nevybudoval !
(Jiří Kinkor, Filozofie, 06.08.2012)
"Pomsta nul" je název Binswangerovy kritiky nedávného hanebného Obamova projevu.
Der Streik
(Jiří Kinkor, Filozofie, 03.08.2012)
Až teď jsem zaznamenal, že nedávno byl Atlas Shrugged nově vydán v němčině.

|0-15|15-30|30-45|45-60|


(c) Copyright 2000-2015 Lisarray Pty Ltd
Veškerá práva vyhrazena
Tento web používá redakční systém phpRS.